Pierwszy Raport Wpływu Grupy Servier w Polsce już wydany

Raport stanowi wynik analizy działalności Grupy Servier w Polsce w latach 1992–2020.

Jedną z 4 głównych wartości całej Grupy Servier jest TROSKA. Troska o wysoką jakość naszych działań zgodnie z misją ciągłego postępu terapeutycznego, troska o naszych pacjentów i pracowników, czy społeczności lokalne. Pod tą wartością kryje się jeszcze coś bardzo ważnego – troska o środowisko naturalne. To przejawia się w konkretnych krokach i działaniach podejmowanych przez nasz Zakład Produkcyjny, starając się zredukować do minimum negatywny wpływ na nasze otoczenie między innymi dzięki efektywnemu zarządzaniu energią, czy partnerstwom na rzecz realizacji celów Agendy 2030, a także partnerstwa w ramach Koalicji 5 Frakcji. Działamy na rzecz zdrowia, ale naszym celem jest również wywieranie pozytywnego wpływu na środowisko i otoczenie społeczne, co ostatecznie przyczynia się do poprawy jakości życia, a także zdrowia. Wszystkie nasze działania, które podejmujemy realizujemy dla zapewnienia bezpieczeństwa zdrowotnego naszych interesariuszy, ale także ekonomicznego, społecznego i politycznego. Więcej na temat naszych aktywności można przeczytać w Raporcie Wpływu Grupy Servier w Polsce 👉 Raport Wpływu | Servier Polska