Koronawirus – oświadczenie Grupy Servier

 

W kontekście panującej pandemii związanej z rozprzestrzenianiem się wirusa COVID 19 głównym priorytetem Grupy Servier jest zdrowie i bezpieczeństwo pracowników. Jesteśmy świadomi naszej odpowiedzialności, jako firmy z branży medycznej, za zapewnienie dostępności naszych leków dla pacjentów.

Od stycznia jednostka kryzysowa Grupy zajmuje się monitorowaniem sytuacji związanej z epidemią. Wszystkie nasze decyzje uwzględniają wytyczne lokalnych władz i rządów każdego kraju, w którym Grupa Servier prowadzi działalność. Firma zadecydowała o wdrożeniu pracy zdalnej, co stało się powszechne i obowiązkowe w krajach, w których stosowane są środki ograniczające rozprzestrzenianie wirusa.

Grupa podjęła szczególne działania w celu kontynuowania działalności w zakładach produkcyjnych i jednostkach badawczo-rozwojowych, przy jednoczesnym zachowaniu warunków bezpieczeństwa i higieny pracy pracowników, których obecność jest niezbędna do kontynuacji działalności.

Wszystkie podjęte środki ostrożności obowiązują do odwołania i mogą zostać dostosowane do rozwoju sytuacji epidemiologicznej zgodnie z wytycznymi władz.

Nasza Grupa jest w pełni zmobilizowana do uczestnictwa w walce z rozprzestrzenianiem się wirusa, przy jednoczesnym utrzymaniu, w możliwie największym stopniu, produkcji i dostępności naszych leków dla pacjentów.