CSR – integralna część strategii Servier 2030

CSR to integralna część strategii Servier 2030, która dotyczy całej Grupy Servier obecnej w 150 krajach.  

Jako firma farmaceutyczna, jesteśmy świadomi tego jak ważny jest zrównoważony i odpowiedzialny biznes. Chcemy wywierać znaczący pozytywny wpływ na każdym etapie naszego łańcucha wartości. 

Potwierdzeniem naszych lokalnych działań jest kolejna edycja Raportu Wpływu Grupy Servier w Polsce, stworzona wspólnie z Servier Polska. W raporcie między innymi: 

  • Nasze podejście do zrównoważonego rozwoju 
  • Nasz wpływ korporacyjny uwzględniając m.in. obszary terapeutyczne, skalę i rozwój produkcji, wpływ na gospodarkę, inwestycje, etykę czy obszary związane z pracownikami oraz zatrudnieniem  
  • Wpływ społeczny – w centrum którego znajduje się pacjent oraz wszystkie działania na rzecz społeczności 
  • Wpływ środowiskowy oraz strategia wobec zmian klimatu 

Zachęcamy do lektury Raportu Wpływu Grupy Servier w Polsce za lata 2020-2021.